Ngày làm gì

Làm gì khi mùa xuân đương tới
Và nắng hồng ươm hoa?
Làm gì khi gió lùa kẽ tóc
Và đưa hương nàng kề ta?

Làm gì khi lòng da diết nhớ,
Và tâm hồn tràn đầy tiếng chim?
Chờ ngày sum vầy gặp gỡ
Làm gì cho hết hôm nay?

Cuối tháng 3, năm 2019. Lam.
Image credit here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: