Rebelicious warriors

This is a song for all of you out there in this crazy world. We are warriors. Keep fighting and don’t give up!

Read More

Nếu ra đi trong giấc say

“Không phải lúc nào tôi cũng mệt nhoài đâu. Không phải lúc nào tôi cũng buồn bã đâu. Chỉ một lúc thôi. Tôi sẽ trở lại là con người mà mọi người cần ngay đây. Tôi sẽ trở lại ngay đây…”

Read More