Ngày mai, trời xanh

Em ơi,
hãy ngủ một giấc
Anh sẽ canh cho giấc đầy.

Read More