Ngọn đồi trong làn sương

Những đứa con bị bỏ lại phía sau mờ dần vào làn sương trắng. Ngày một xa dần. Xa dần. Đến một lúc nào đấy, chúng dừng lại, không còn cố gắng tìm đường về nữa…

Read More

If The Sea Were Tar…

A poem against pollution. A poem yearning for changes and evoking awareness in the field. “If I paint it black, will it soon be back? If the stain is sacked, will it still be black?”

Read More