Cut

I cutMyselfTo forceThe mindTo feel the painPhysicallyNot mentally.

Read More

Two-ticket Escape

The ceiling of the pouring rainIs up there on the floor of the gods.I drag my luggage on the sand,Carrying all of my understandings.

Read More

Quán bia người lớn

Ừ thì, con nít đâu được uống bia đâu. Uống vào chỉ làm ruột gan thêm lăn lộn, từ những bó cơ sợi cơ đến cả những hormone và cảm xúc. Rồi mấy đứa con nít sẽ không kiểm soát được mà… cảm những thứ khó hiểu, và làm những điều linh tinh.

Read More

Nếu ra đi trong giấc say

“Không phải lúc nào tôi cũng mệt nhoài đâu. Không phải lúc nào tôi cũng buồn bã đâu. Chỉ một lúc thôi. Tôi sẽ trở lại là con người mà mọi người cần ngay đây. Tôi sẽ trở lại ngay đây…”

Read More

We Got Time

I wrote the following poem a long time ago, during my time of depression. Things have changed since then. Anyway, how does this piece come up to the surface after all the time? When I was cleaning my room, I found the verses on a crumpled note. I think this was a ‘kinda’ OK poem…

Read More