Two-ticket Escape

The ceiling of the pouring rain
Is up there on the floor of the gods.
I drag my luggage on the sand,
Carrying all of my understandings.

Continue reading “Two-ticket Escape”
Advertisements

Ơi Quạ Ơi

Đã có một thời gian nọ, khá lâu rồi, tôi hay gặp những ác mộng lặp đi lặp lại. Chúng không quá đáng sợ, nhưng cũng không thể dễ dàng quên đi. Một con quạ theo dõi tôi khắp mọi nơi ư? Nó sẽ còn theo tôi đến khi nào nữa?

Read more

WordPress.com.

Up ↑