Nhớ

Từng chiếc lá rơiLắp đầy nỗi nhớ.

Read More

Tiếng Ca (The Rhymes)

Vì có lẽ cuộc đời mình là quá ngắn và tiếng hát của mình là quá nhỏ bé. Nhưng đây sẽ là một chuyến đi dài. Và đây sẽ là một điều nhẹ nhàng mà mọi người sẽ nhìn thấy.

Read More

A Reply of Silence

There are break ups that do not come from within but external hands. We may regard it as such a fancy title as fate. But who shaped that fate upon people? No god. It’s people plays.

Read More