Nhớ

Từng chiếc lá rơi
Lắp đầy nỗi nhớ.

Continue reading “Nhớ”

WordPress.com.

Up ↑