Ngọn đồi trong làn sương

Những đứa con bị bỏ lại phía sau mờ dần vào làn sương trắng. Ngày một xa dần. Xa dần. Đến một lúc nào đấy, chúng dừng lại, không còn cố gắng tìm đường về nữa…

Read More

Distance keeps it wronged.

There is a feeling I cannot obtain to see the world. There is a question opening my confusion. I was not invited to this world, can I leave this without any trouble? This poem is nothing but a sear observation of rain and a blink of an eye.

Read More