Chiều

Một buổi chiều vàng,
nắng trên hiên nhà nàng,
nhảy nhót rộn ràng
vẫn như ngày tháng cũ.

Continue reading “Chiều”
Advertisements

WordPress.com.

Up ↑