Ngày làm gì

Làm gì khi mùa xuân đương tới
Và nắng hồng ươm hoa?
Làm gì khi gió lùa kẽ tóc
Và đưa hương nàng kề ta?

Continue reading “Ngày làm gì”

We Got Time

I wrote the following poem a long time ago, during my time of depression. Things have changed since then. Anyway, how does this piece come up to the surface after all the time? When I was cleaning my room, I found the verses on a crumpled note. I think this was a ‘kinda’ OK poem so I want to share with y’all.

Continue reading “We Got Time”

WordPress.com.

Up ↑