Nhớ

Từng chiếc lá rơi
Lắp đầy nỗi nhớ.

Continue reading “Nhớ”
Advertisements

WordPress.com.

Up ↑