Thương.

Khẽ qua từng kẽ lá. Êm đềm dòng gió may. Đò trôi sông lặng lẽ. Tình về người có hay?

Read More