Ngày làm gì

Làm gì khi mùa xuân đương tới
Và nắng hồng ươm hoa?
Làm gì khi gió lùa kẽ tóc
Và đưa hương nàng kề ta?

Continue reading “Ngày làm gì”

Before night begins

Birdie flies on the orange sky
Catches the light before night begins.
I stand still with hot coffee and strive
for a good ounce of peace tonight.

It has been a long long week.
I has scored a streak of failures.
But I endure to gain some more
Just after two cups of these end.

With every time I lend myself loss
I cross the street of knowledge and wisdom.
With every time my back reaches bottom,
I turn back as roses when they blossom.

© November, 2019, Lam Le. All Rights Reserved.

WordPress.com.

Up ↑