Before night begins

Birdie flies on the orange skyCatches the light before night begins.I stand still with hot coffee and strivefor a good ounce of peace tonight. It has been a long long week.I has scored a streak of failures.But I endure to gain some moreJust after two cups of these end. With every time I lend myself…

Read More

Two-ticket Escape

The ceiling of the pouring rainIs up there on the floor of the gods.I drag my luggage on the sand,Carrying all of my understandings.

Read More

Quán bia người lớn

Ừ thì, con nít đâu được uống bia đâu. Uống vào chỉ làm ruột gan thêm lăn lộn, từ những bó cơ sợi cơ đến cả những hormone và cảm xúc. Rồi mấy đứa con nít sẽ không kiểm soát được mà… cảm những thứ khó hiểu, và làm những điều linh tinh.

Read More