Ngọn đồi trong làn sương

Những đứa con bị bỏ lại phía sau mờ dần vào làn sương trắng. Ngày một xa dần. Xa dần. Đến một lúc nào đấy, chúng dừng lại, không còn cố gắng tìm đường về nữa…

Read More