Tiếng Ca (The Rhymes)

Vì có lẽ cuộc đời mình là quá ngắn và tiếng hát của mình là quá nhỏ bé. Nhưng đây sẽ là một chuyến đi dài. Và đây sẽ là một điều nhẹ nhàng mà mọi người sẽ nhìn thấy. (English version of the poem is also available.)

Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, 
Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ. 

Bức Tường, “Những Chuyến Đi Dài”

Life’s a journey from the word get-go.

The Rabble, “The Journey”

Tiếng Ca (The Rhymes)

Trong khu rừng xanh nọ,
có một chú chim nhỏ,
tiếng hát thì thỏ thẻ,
nhưng chúng vang thật xa.
Từ những cánh đồng vàng,
đến núi rừng bạt ngàn.
Nơi nào cậu đi đến,
tiếng hát báo đằng xa.

Cậu rất thích ca vang.
Cậu luôn ca sáng tối.
Ca cho những niềm vui.
Ca cho những điều hay được thực hiện.
Ca cho công lí và lẽ phải.
Ca vì những nỗi buồn cần vơi đi.

Chẳng mấy khi cậu buồn,
vì tất cả thứ cậu cần
một phần được mang theo,
một phần được cất giấu
trong trái tim, khối óc.

Cậu rất thích lang thang,
khám phá khắp xóm làng.
Những cú vỗ cánh chan chứa
những niềm vui và hi vọng,
những tiếng ca không gì dập tắt được – 
những rương đồ của cuộc hành trang.

Deep inside a forest,
dwells a little bird,
chirping little tweets,
yet they travel miles
from golden paddy fields,
to tremendous mountains.
Wherever he goes,
the rhymes hum afar.

He loves to sing.
He sings days and nights.
Sing for enjoyment.
Sing for good things got done.
Sing for justice and fairness.
Sing for sadness to be removed.

Hardly he is sad
for everything he needs
a portion was in his bag
a portion was hidden
in the heart and the mind.

Always be around,
exploring every town.
The flaps embrace
enjoyments and hopes,
voices that cannot be extinguished – 
the inventory of the journey.

© 2017 Lam Le. All Rights Reserved.

P/S: Chúc mừng sinh nhật anh, Trần Lập. Mong anh an nghỉ. Cảm ơn anh về mọi thứ.