Ngày mai, trời xanh

Em ơi,
hãy ngủ một giấc
Anh sẽ canh cho giấc đầy.

Ngày mai,
khi em mở mắt
Bầu trời ngoài kia sẽ xanh.

06/03/2019, yourLam.