Chiều

Một buổi chiều vàng,
nắng trên hiên nhà nàng,
nhảy nhót rộn ràng
vẫn như ngày tháng cũ.

Tấm rèm buông rủ
che gương mặt mất ngủ
của một tâm hồn
nay chỉ là xa lạ.

Theo dòng thời gian
mọi thứ rất vội vàng.
Tình yêu với nàng
nay đã tàn một nửa.

Ngay trước ngưỡng cửa
vẫn còn mùi hoa sữa.
Nơi từng ngọn lửa
nay vương mớ tro tàn.

Tình yêu lấm lem,
nay chỉ giấu sau rèm.
Vẫn ngại khi đem
đặt trước bình minh đỏ.

© 2018 Lam Lê.