Nhớ

Từng chiếc lá rơi
Lắp đầy nỗi nhớ.

Nơi ngọn gió nhẹ
Khẽ đặt lá vàng,
Anh tưởng là nàng
Dạo bước đến đây.

Nơi này trời xanh.
Và đầy nỗi nhớ.

© 2019 Lam Le.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: