Nhớ

Từng chiếc lá rơi
Lắp đầy nỗi nhớ.

Nơi ngọn gió nhẹ
Khẽ đặt lá vàng,
Anh tưởng là nàng
Dạo bước đến đây.

Nơi này trời xanh.
Và đầy nỗi nhớ.

© 2019 Lam Le.