Thương.

Khẽ qua từng kẽ lá.
Êm đềm dòng gió may.
Đò trôi sông lặng lẽ.
Tình về người có hay?

Thương em dài sông kia
Thương chẳng muốn chia lìa.
Thương mong người hạnh phúc
Thương tình ta đậm cùng.

Những tháng đầu năm 2019, Lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: