Thương.

Khẽ qua từng kẽ lá.
Êm đềm dòng gió may.
Đò trôi sông lặng lẽ.
Tình về người có hay?

Thương em dài sông kia
Thương chẳng muốn chia lìa.
Thương mong người hạnh phúc
Thương tình ta đậm cùng.

Những tháng đầu năm 2019, Lam.