Ngày làm gì

Làm gì khi mùa xuân đương tới
Và nắng hồng ươm hoa?
Làm gì khi gió lùa kẽ tóc
Và đưa hương nàng kề ta?

Làm gì khi lòng da diết nhớ,
Và tâm hồn tràn đầy tiếng chim?
Chờ ngày sum vầy gặp gỡ
Làm gì cho hết hôm nay?

Cuối tháng 3, năm 2019. Lam.
Image credit here.