Tired of going home

I’m tired of going home.
Sun sets nigh,
but I’ve lost my will.

Read More

Rebelicious warriors

This is a song for all of you out there in this crazy world. We are warriors. Keep fighting and don’t give up!

Read More

Nếu ra đi trong giấc say

“Không phải lúc nào tôi cũng mệt nhoài đâu. Không phải lúc nào tôi cũng buồn bã đâu. Chỉ một lúc thôi. Tôi sẽ trở lại là con người mà mọi người cần ngay đây. Tôi sẽ trở lại ngay đây…”

Read More

We Got Time

I wrote the following poem a long time ago, during my time of depression. Things have changed since then. Anyway, how does this piece come up to the surface after all the time? When I was cleaning my room, I found the verses on a crumpled note. I think this was a ‘kinda’ OK poem…

Read More

Ơi Quạ Ơi

Đã có một thời gian nọ, khá lâu rồi, tôi hay gặp những ác mộng lặp đi lặp lại. Chúng không quá đáng sợ, nhưng cũng không thể dễ dàng quên đi. Một con quạ theo dõi tôi khắp mọi nơi ư? Nó sẽ còn theo tôi đến khi nào nữa?

Read More